Partnerzy

  • Veterinary Consulting & Control jest inicjatywą o zasięgu globalnym. Aktywność VetCo obejmuje sektor medycyny weterynaryjnej oraz ochrony zdrowia publicznego i epidemiologii. Dzięki kilkuletniemu doświadczeniu i współpracy z polskimi oraz międzynarodowymi wykładowcami firma VetCo organizuje liczne szkolenia tematyczne na najwyższym poziomie. Wśród nich jest wielu specjalistów TellVet.

  • BTL Industries Limited jest międzynarodową firmą specjalizującą się w produkcji i dystrybucji najwyższej jakości sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego. BTL Polska Sp. z o.o. zajmuje się wyposażaniem lecznic weterynaryjnych w nowoczesne urządzenia do kardiologii, rehabilitacji czy neurologii. Aparaty BTL umożliwiają cyfrowy zapis z tych urządzeń, który z powodzeniem jest przesyłany do konsultacji w systemie TellVet.

  • Centralna Baza Danych Zwierząt Oznakowanych Elektronicznie stawia sobie za priorytet działania ukierunkowane na krzewienie idei elektronicznego znakowania zwierząt oraz ich ewidencjonowania. W swoim postępowaniu kierujemy się zasadą restrykcyjnego prowadzenia rejestru wszelkich danych dotyczących zwierząt towarzyszących w celu nadania im osobowości i podmiotowości oraz skutecznemu przeciwdziałaniu porzucaniu zwierząt.

  • Ucyfrowienie.pl to najlepsze rozwiązania informatyczne dla prywatnych i publicznych placówek medycznych oraz klinik weterynaryjnych. Ucyfrowienie.pl to technologie IT zgodne ze standardami medycznymi oraz pomoc w uzyskaniu dofinansowania na informatyzację szpitali, przychodni weterynaryjnych, czy też dofinansowania na zakup i modernizację sprzętu medycznego.

  • Pionierska firma wykorzystująca w terapii komórki macierzyste Autologiczne czyli wyizolowane z własnej tkanki tłuszczowej pacjenta lub Allogeniczne komórki macierzyste czyli uzyskane od innego dawcy. Terapia przynosi często spektakularne efekty i przywraca komfort życia starszym pacjentom, pacjentom kardiologicznym oraz pacjentom ze schorzeniami kręgosłupa. Cieszymy się ze współpracy z Kemilew Komórki Macierzyste.

  • Misja diagvet to interaktywna współpraca z lekarzami weterynarii w zakresie stosowania dobrej praktyki diagnostycznej każdego dnia. W ramach współpracy z TellVet wspomniana współpraca oznacza nowe możliwości diagnostyczne i skuteczny monitoring stad zwierząt. Mniej domysłów - więcej faktów. Mniej strat w produkcji - więcej zysków z hodowli.

  • SLW BIOLAB to referencyjne laboratorium diagnostyczne. Dzięki podjętej współpracy, wprowadziliśmy innowacyjne narzędzie monitoringu diagnostycznego stad bydła - BOVINE HEALTH SCREEN COMPLEX. Nowe narzędzie diagnostyki i profilaktyki, które przekłada się na wzrost zdrowotności stada, oszczędność czasu i ekonomikę produkcji. MNIEJ DOMYSŁÓW - WIĘCEJ FAKTÓW!

  • Klinika XP to oprogramowanie dla lecznic weterynaryjnych. Dzięki naszej współpracy udało się zintegrować platformę TellVet z programem Klinika XP dla wygody wszystkich użytkowników. Teraz tworzenie multimedialnej dokumentacji pacjentów w Klinice XP jest szybkie, proste i bezprzewodowe, a wysłanie konsultacji pacjenta z jego pełną dokumentacją do specjalistów TellVet odbywa się jednym kliknięciem!