W październikowym numerze „Życia Weterynaryjnego”, „Weterynarii po Dyplomie”, „Weterynarii w Praktyce” pojawiła się reklama Systemu TellVet - innowacyjnego rozwiązania dla weterynarii.