Konsultacje specjalistyczne jak się okazuje, znajdują zapotrzebowanie nie tylko w świecie małych zwierząt.

Bovine Health Screen Complex diagnostyka bydła – to nowe narzędzie pracy dla lekarzy weterynarii których domeną są zwierzęta gospodarskie.

Stosując profilaktykę badań laboratoryjnych którą oferujemy i korzystając z konsultacji specjalistycznych na platformie TellVet, masz więcej niż inni i spokojną głowę, a farmerzy ekonomiczne korzyści.

Polecamy naszą nową gamę usług kierowaną dla zwierząt hodowlanych.