Miło nam poinformować, że firma szkoleniowa i diagnostyczna diagvet podjęła z nami współpracę mającą na celu stworzenie nowych innowacyjnych usług dla lekarzy weterynarii i dostarczenie im nowych mechanizmów nadzoru nad stadami zwierząt w celu poprawy ich zdrowotności i ekonomiki produkcji.

Misja diagvet to interaktywna współpraca z lekarzami weterynarii w zakresie stosowania dobrej praktyki diagnostycznej każdego dnia, poprzez:

– organizację i prowadzenie szkoleń tematycznych na terenie praktyk lekarskich dostosowanych tematycznie do indywidualnych potrzeb klientów,

– organizację i prowadzenie wykładów, seminariów i warsztatów we współpracy z czołowymi specjalistami medycyny weterynaryjnej oraz ośrodkami naukowymi w kraju,

– konsultację wyników badań laboratoryjnych pacjentów,

– doradztwo w zakresie wyposażenia i funkcjonowania laboratoriów na terenie praktyk,

– doradztwo marketingowe w zakresie usług znajdujących się o ofercie praktyk weterynaryjnych

– BOVINE HEALTH SCREEN COMPLEX – wspólna inicjatywa z TellVet oznacza nowe możliwości diagnostyczne i skuteczny monitoring stad zwierząt. Mniej domysłów – więcej faktów. Mniej strat w produkcji – więcej zysków z hodowli.